Broderloge nr. 12 Herluf Trolle

Odd Fellow Ordenen var kommet til Danmark i 1878.

Her blev urmager August Joost stærkt grebet af de nye tanker og ideer. Han søgte og blev optaget i Broderloge nr. 3 ”Nordstjernen” i København den 7. juli 1883.

Seks venner mødtes den 21. januar 1884 i Næstved, hvor man blev enige om at danne en Odd Fellow Forening i Næstved. Foreningen fik navnet ”Alwin” der betyder ”ven af det ædle, den altovervindende.

Allerede efter et halvt år, søndag den 28. april 1884 blev broderloge nr.12 institueret under navnet ”Næstved”. Broder August Joost blev valgt til foreningens formand, broder A. Jensen til næstformand, broder Regnar Petersen til sekretær og broder L. P. Ferdinand til kasserer

Den 20. maj 1919 blev der vedtaget et forslag om ændring af navnet til

”Herluf Trolle”. 

Logens navn var fra den nævnte dato: ”Broderloge nr. 12 ”Herluf Trolle”, I.O.O.F. Næstved

Det var naturligt, at vi tog dette navn, efter Herluf Trolle, søhelten, der sammen sin hustru Birgitte Gjøe, arbejdede i den ånd vi Odd Fellows ønsker at efterleve, ved at skænke godset ”Skovkloster” ved Næstved – senere kaldet Herlufsholm – til en skole og et hjem ”for adelige og uadelige børn”

I 2019 er vi 92 brødre i vor Loge, et antal vi til stadighed arbejder på at udvide, blandt andet ved hyppige informationsaftener, hvor mulige kandidater får et lille indblik i vort arbejde ved en lille  højtidelighed.

Efter mødets afslutning deltager aftenens gæster i logens anden del, det selskabelige med et måltid tilberedt af vor loges kok

Nyttig Information:

Et logemøde har 2 afdelinger, det i logesalen og efterfølgende i de selskabelige. Derforuden er der initiativer til aktiviteter, som medvirker til at styrke det sociale fællesskab, såsom bowling, kanoture, morgenvandringer, teater/filmarrangementer, månedlige formiddagsmøder for vore ældre brødre samt oprettelse af "Unge Brødre" for brødre der går i graderne.

Hensigten hermed er at skabe kontakter brødrene i mellem, og langsomt indføre nye brødre om de skrevne og uskrevne regler der er gældende i vor loge.